NÅGRA FAKTA
KRING ”GLOBEN”

Gösta Werners konstverk ”Globe” beställdes av Statens konstråd inför öppnandet av Göteborg – Landvetters flygplats 1977. Konstverket utfördes av Handarbetets Vänner i Stockholm i spinnakerväv. Den ursprungliga bärande stålställningen tillverkades av Gärsnäs AB. För placeringen av konstverket på Autoseum 2016 har konstruktionen rekonstruerats. Under åren 1977–2003, då konstverket var placerat på Landvetter, var det försett med en motor som fick globen att rotera. Konstverket är utlånat av Statens konstråd till Gösta Werner sällskapet i Simrishamn för visningen på Autoseum.

Henrik Orrje
2016-04-08


Globen ”tillverkades” inför öppnandet av Göteborg – Landvetters flygplats 1977. Den gjordes av Gösta Werner i spinnakerväv och mätte 2,75 m i diameter uppspänd på ett stålskelett tillverkat vid Gärsnäs AB. Monteringen gjordes i samarbete med ”Handarbetets Vänner”. Den prydde Landvetters incheckningshall fram till omkring 2000 då den togs ned i samband med ombyggnad.

Utöver den geografiska bakgrunden innehåller den meteorologiska fenomen i form av väderfronter och vindbälten med anknytning till Göstas Werners bakgrund som sjökapten och meteorolog.

”Globens” installation på Landvetter uppmärksammades av SVT kombinerat med intervjuprogram kring Göstas erfarenheter från livet till havs.

Björn Hellroth
2016-02-16

 

PÅ AUTOSEUM I SIMRISHAMN KAN DU OCKSÅ BESÖKA: