VÄLKOMMEN TILL
AUTOSEUMS VÄNNER

Under hösten 2014 bildades den ideella föreningen Autoseums Vänner av en grupp bil- och MC intresserade personer, som under några år engagerat sig ideellt i bilmuseet AUTOSEUM i Simrishamn.

Som medlem i föreningen har man fullt tillträde till museet under året och möjlighet att deltaga i alla aktiviteter och evenemang, som där sker.

ORDINARIE MÖTESTIDER I VÅREN 2017:
1 februari
1 mars
5 april – Årsmöte
3 maj

Mötena äger rum kl 18 00 i serveringen på Autoseum. Årsavgiften är 250 kr och betalas in på bankgiro nr 240-3889 senast 31 mars det aktuella verksamhetsåret. Märk inbetalningen med hela ditt namn. Då inbetalningen gjorts, skall du även skicka ett mail med ditt namn, mailadress och telefonnummer till: sandby21@gmail.com

Medlemskorten avhämtas på månadsmötena eller i kassan/receptionen på Autoseum (korten skickas ej). Allmän information, såsom mötesdagar, tider, telefonnummer och kommande evenemang kommer att finnas på www.autoseum.se under fliken AUTOSEUMS VÄNNER

Väl mött på Autoseums Vänner!

Övriga frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon av nedanstående personer:

Björn Stensson, ordförande Autoseums Vänner
bsenergi@hotmail.com

Fredrik Axtelius, kassör Autoseums Vänner
fredrikaxtelius75@gmail.com

Rune Henriksson, sekreterare Autoseums Vänner
sandby21@gmail.com

PÅ AUTOSEUM I SIMRISHAMN KAN DU OCKSÅ BESÖKA: