VÄLKOMMEN TILL
AUTOSEUMS VÄNNER

Autoseum Vänner bildades 12 maj 2008 av en grupp bil- och MC-intresserade personer, som under några år engagerat sig ideellt i bilmuseet AUTOSEUM i Simrishamn.

Som medlem i föreningen har man fullt tillträde till museet under året och möjlighet att deltaga i olika aktiviteter och evenemang, som sker där.

ORDINARIE MÖTESDAGAR HÖSTEN 2018:
5 september
10 oktober
7 november
Tid för decembermötet bestäms senare

Mötena äger rum kl 18 00 i serveringen på Autoseum. Årsavgiften är 250 kr och betalas in på bankgiro nr 240-3889 senast 31 mars det aktuella verksamhetsåret. Märk inbetalningen med hela ditt namn. Då inbetalningen gjorts, skall du även skicka ett mail med ditt namn, e-postadress och telefonnummer till: sandby21@gmail.com

Medlemskorten avhämtas på månadsmötena eller i kassan/receptionen på Autoseum (i vissa fall kan medlemskorten skickas med post). Allmän information, såsom mötesdagar, tider, telefonnummer och kommande evenemang kommer att finnas på www.autoseum.se under fliken AUTOSEUMS VÄNNER

Väl mött på Autoseums Vänner!

Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon av nedanstående personer:

Björn Stensson, ordförande Autoseums Vänner
bsenergi@hotmail.com

Fredrik Axtelius, kassör Autoseums Vänner
fredrikaxtelius75@gmail.com

Rune Henriksson, sekreterare Autoseums Vänner
sandby21@gmail.com

PÅ AUTOSEUM I SIMRISHAMN KAN DU OCKSÅ BESÖKA: