FRASSES & MARIANNES MUSIKMUSEUM

1964 läste Frasse för första gången om Thomas Alva Edison och blev så fascinerad av denne man att han inledde studier om Edison och ett intensivt samlande av Edison-fonografer. Samlingen tillhör i dag världens förnämsta.

Museet öppnade han tillsammans med sin livskamrat Marianne 1981, i den gemensamma bostaden på Peder Mörcks väg här i Simrishamn. Nu kunde han kombinera sitt arbete i Lundqvists Fiskaffär med att vara museichef i det egna museet.

Samlingen hade redan innan öppnandet blivit internationellt känd eftersom Frasse brevledes höll kontakten med ett flertal museer runt om i världen och han konsulterades inte sällan av Edison-museet i USA.

Förutom grammofoner och fonografer tillkom även många andra musikmaskiner som t.ex. speldosor och välljudande positiv som Frasse och Marianne gärna då och då drog ut och uppträdde med på gator och torg.

Under alla de år som Frasses Musikmuseum var öppet besöktes det förutom av en bred allmänhet även av många dignitärer från en lång rad länder och alla gladdes och imponerades av denna unika samling. Museet var öppet fram till år 2006. John Fransson, som allmänt kallades Frasse, började samla trattgrammofoner 1959 och under fem mycket intensiva år lade han grunden till sin imponerande samling. Ofta kom han över föremålen när han körde runt på landsbygden på Österlen med varubil och levererade kött.

John Fransson var född den 24:e november 1920 i Fågeltofta församling. Han avled på julafton 2009. Hans sambo Marianne Nilsson avled 2012.

Samtliga föremål finns nu bevarade i ”Stiftelsen Frasses och Mariannes Musikmuseum” och det är dessa som du som besökare, förhoppningsvis med stor respekt, tar del av.

www.frassesmusikmuseum.se

 


Caféautomater i förgrunden, positiv och bild på John "Frasse" Fransson i bakgrunden.


En del av Edison-fonograferna.


I vitrinskåpet till vänster bl.a. spelande fotoalbum. På hyllplanen och på hurtsarna rese-grammofoner och speldoser.


I vitrinskåpet spelande fåglar i bur. På podiet ett flertal positiv.

PÅ AUTOSEUM I SIMRISHAMN KAN DU OCKSÅ BESÖKA: